KRING THUISVERPLEEGKUNDIGEN REGIO IJZER & WESTKUST

ZOEK UW VERPLEEGKUNDIGE LID WORDEN

WELKOM BIJ ONZE KRING

Welkom op de website van de kring van zelfstandige thuisverpleegkundigen regio IJzer en Westkust. Onze leden staan garant voor een professionele verzorging in de thuissituatie. Door samen de krachten te bundelen houden we jaar in jaar uit onze deskundigheid op het niveau dat nodig is om ook op lange termijn onze patiënten de beste verzorging aan te kunnen bieden. Onze kring werd opgericht in mei 2017 en is zo een van de jongste van Vlaanderen. Naast een aansluiting bij de beroepsorganisatie VBZV merkten een aantal zelfstandige verpleegkundigen dat de noodzaak tot nauwere samenwerking steeds groter werd. Onder meer bij de voorbereidingen tot de vorming van nieuwe eerstelijnszones (op vraag van Vlaams Minister Jo Vandeurzen) kwam steeds meer de vraag van andere organisaties en zorgverleners om één aanspreekpunt te hebben voor de zelfstandige thuisverpleegkundigen. Intussen is onze kringwerking op zeer korte tijd verder uitgegroeid tot een volwaardige organisatie die de belangen van haar leden vertegenwoordigd en verdedigd.

DOELSTELLINGEN

  • Samenwerking
    bevorderen
  • Vertegenwoordigen
    thuisverpleegkundigen
  • Voortdurende
    opleidingen

BESTUUR

In mei 2017 werd de kring voor regio IJzer en Westkust opgericht op initiatief van enkele zelfstandige thuisverpleegkundigen uit de streek. Momenteel wordt de organisatie bestuurd door:

Jill Dekeyser

Voorzitter
Jill Dekeyser
Voorzitter

Nele Debruyne

Ondervoorzitter
Nele Debruyne
Ondervoorzitter

Karen Ameloot

Secretaris
Karen Ameloot
Secretaris

Joachim Van Opstal

Bestuurslid
Joachim Van Opstal
Bestuurslid