Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Regio IJzer & Westkust

OPLEIDEN | VERTEGENWOORDIGEN | VERBINDEN
Word lid

Welkom bij onze kring

Welkom op de website van de kring van zelfstandige verpleegkundigen regio IJzer & Westkust. Onze leden staan garant voor een professionele verzorging in de thuissituatie. Door samen de krachten te bundelen houden we jaar in jaar uit onze deskundigheid op het niveau dat nodig is om ook op lange termijn onze patiënten de beste verzorging aan te kunnen bieden. Onze kring werd opgericht in mei 2017 en is zo een van de jongste van Vlaanderen. Intussen is onze kringwerking uitgegroeid tot een volwaardige organisatie die de belangen van haar leden vertegenwoordigt en verdedigt.

Onze doelstellingen

Onze regionale kring stelt drie pijlers voorop in haar werking: opleiden, verbinden en vertegenwoordigen. Lees hieronder wat meer over wat wij minstens verstaan onder deze drie woorden.

Opleiden

Een belangrijke pijler in onze werking is de voortdurende opleiding van onze leden verpleegkundigen.

Net zoals andere beroepssectoren staat ook de paramedische sector niet stil. De laatste jaren zien we bovendien een duidelijke verschuiving van specifieke zorgen van de ziekenhuizen naar de thuisverpleging. Patiënten worden sneller naar huis gestuurd, waar de behandeling op deskundige wijze moet worden verdergezet.

De vooruitgang van deze behandelingen en daarbij gebruikte technologie en materialen vereisen een continue bijscholing van kennis en vaardigheden. Alleen zo kunnen de verleende zorgen op een behoorlijke wijze worden verstrekt. De laatste jaren zetten we naast de fysieke “live” opleidingen ook extra in op het systeem van online opleiding “on-demand”.

VERBINDEN

Het spreekt voor zich dat de onderlinge samenwerking tussen zelfstandige verpleegkundigen een belangrijke doelstelling is voor onze organisatie. Een professionele en kwaliteitsvolle verpleegkundige zorg aanbieden, en gelijktijdig steeds in orde zijn met de verplichte regelgeving hou je niet vol wanneer je er alleen voor staat.

Door de krachten te bundelen staan we sterker in een zeer concurrentiële werkomgeving die vaak het uiterste van de verpleegkundigen vraagt. Onze kring heeft hierbij een voorbeeldrol naar de leden toe. Dit komt voornamelijk tot uiting in de samenwerkingen die we aangaan tussen de verschillende regionale kringen.

Daarbij proberen we de onderlinge concurrentie te verminderen door steeds te kijken hoe we elkaar kunnen versterken.

VERTEGENWOORDIGEN

Onze kring vertegenwoordigt de belangen van de thuisverpleegkundigen in het algemeen, en van haar leden in het bijzonder. Als organisatie vormen we 1 sterke stem naar de verschillende organisaties toe op regionaal, provinciaal , Vlaams en nationaal niveau. Als regionale kring staan we daarbij veel dichter bij het actieve werkveld dan de traditionele beroepsorganisaties. Daarom hebben we samen met nog een aantal andere regionale kringen in 2021 een eigen, vernieuwende beroepsorganisatie opgericht, namelijk Onze Thuisverpleging vzw: een beroepsorganisatie voor en door zelfstandig verpleegkundigen, waar het bestuur voor 100% bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten regionale kringen. Hierdoor vormen we een sterker geheel en kunnen we zowel de regionale als de ruimere bezorgdheden en noden het hoofd bieden.