Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Regio IJzer & Westkust

OPLEIDEN | VERTEGENWOORDIGEN | VERBINDEN
Word lid
h

Algemene voorwaarden

1.
De hierna volgende algemene voorwaarden en informatie hebben betrekking op de vereniging zonder winstoogmerk (VZW)  Kring van zelfstandige verpleegkundigen regio Ijzer en Westkust. Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.
2.
VZW Kring van zelfstandige verpleegkundigen regio Ijzer en Westkust is een vereniging naar Belgisch recht met zetel te Graanstraat 1, 8600 Diksmuide. De vereniging staat gekend in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0763.640.517.
3.
De inhoud van de website is louter informatief en doet geen enkele contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de inhoud van de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn.
Kring van zelfstandige verpleegkundigen regio Ijzer en Westkust is niet aansprakelijk voor:
• het gebrekkig functioneren van de website;
• voor elke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of handelingen van derden met betrekking tot de website en
• websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen.
4.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die voldoet aan de voorwaarden zoals neergelegd in de statuten van Kring van zelfstandige verpleegkundigen regio Ijzer en Westkust, die de doelstellingen van de VZW ondersteunt en die de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voldoet, kan lid zijn van Kring van zelfstandige verpleegkundigen regio Ijzer en Westkust.
De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 60,00 euro per jaar. Door lid te worden van Kring van zelfstandige verpleegkundigen regio Ijzer en Westkust verklaart het lid zich ermee akkoord de lidmaatschapsbijdrage te betalen.
De facturen dienen binnen de 8 kalenderdagen vanaf de datum van de verzending schriftelijk te worden geprotesteerd aan de zetel van Kring van zelfstandige verpleegkundigen regio Ijzer en Westkust met opgave van de reden(en) van protest. De factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf de datum van de verzending op het rekeningnummer vermeld op de factuur met bijgaand van de mededeling die op de factuur staat.
5.
Elk lid kan zich op elk ogenblik uit Kring van zelfstandige verpleegkundigen regio Ijzer en Westkust terugtrekken door een eenvoudig schrijven te richten aan de Raad van Bestuur. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan. Het lid dat Kring van zelfstandige verpleegkundigen regio Ijzer en Westkust wenst te verlaten kan, in voorkomend geval, slechts zijn vervallen en lopende bijdragen eisen.
Indien een lid zijn bijdrage niet betaalt, wordt dit aanzien als een ontslag conform huidige paragraaf.
6.
De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd.
7.
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn van toepassing op elk geschil dat naar aanleiding van het bezoek van of het gebruik van de website zou voortvloeien. Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van de website.
8.
Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bedingen niet aan.